Tradinginformasjon

Profesjonell kundestatus

Slik kan ESMAs nye retningslinje påvirke handelen din

Den 1. august 2018 utførte ESMA (European Securities and Markets Authority) en rekke endringer i måten handelsplattformer tilbyr belånte produkter til ikke-profesjonelle kunder.

Ved å søke om en profesjonell kundekonto hos Ainvesting, kan du få bedre handelsvilkår.

Bli en profesjonell kunde

Du kan be om å bli omklassifisert som en profesjonell kunde for å unngå å bli påvirket av ESMAs (European Securities and Markets Authority) restriksjoner for ikke-profesjonelle kunder.

For å kunne plasseres i kategorien for profesjonelle tradere, må du ha den nødvendige ekspertisen, erfaringen og kunnskapen til å kunne foreta dine egne investeringsavgjørelser.

Du må også overholde minst to av de følgende tre reguleringskravene, og sende inn relevante dokumenter:

Handelserfaring

Du må ha utført transaksjoner av betydelig størrelse på CFD-er med en gjennomsnittlig frekvens på minst ti handler per kvartal i løpet av det foregående året (hos oss og/eller hos andre CFD-tilbydere).

«Betydelig størrelse» anses som en minimumsverdi på for eksempel $ 50 000 for valutapar, indekser og råvarer, eller $ 10 000 for CFD-er på enkeltaksjer.

Den gjennomsnittlige frekvensen av handler kan være hos én leverandør eller en kombinasjon av to eller flere. Vi ber om at du sender inn utskrifter av handelsaktivitetene hos andre CFD-leverandører.

Porteføljestørrelse

Størrelsen på investeringsporteføljen din (hos oss og/eller andre tilbydere), inkludert innskudd og finansielle instrumenter, må overstige € 500 000.

Eksempler på akseptable investeringsporteføljer: kontantsparing, aksjeportefølje, gjeldsinstrumenter, EFT-er, handelskontoer og aksjefond.

Eksempler på uakseptable investeringsporteføljer: firmapensjon, ikke-omsettelige eiendeler, eiendom, luksusbiler, smykker og nominelle verdier av belånte instrumenter.

Hvis porteføljen er hos et annet investeringsfirma, ber vi om dokumenter fra den andre parten.

Profesjonell erfaring

Du jobber eller har jobbet i en profesjonell stilling i finanssektoren i minst ett år. Stillingen må kreve kunnskap om de planlagte transaksjonene eller tjenestene.

Vi ber om detaljer om stillingen din og en beskrivelse av hvordan den har gitt deg tilstrekkelig kunnskap og erfaring. Vi kan kreve at du sender inn bevis på dette.

Funksjoner og fordeler for profesjonelle kunder

Frafall av beskyttelse for profesjonelle kunder

Uendret beskyttelse for profesjonelle kunder

Slik blir du en profesjonell kunde

Kunder som definert ovenfor kan kun gi avkall på fordelene i de detaljerte handlingsreglene ved å følge denne fremgangsmåten:

  1. De må skriftlig informere selskapet om at de ønsker å bli behandlet som en profesjonell trader, enten generelt eller med hensyn til en bestemt investeringstjeneste eller -transaksjon, eller transaksjonstype eller -produkt,
  2. Selskapet må gi en klar, skriftlig advarsel om beskyttelsen og kompensasjonsrettigheter de kan miste,
  3. De må oppgi skriftlig og i et eget dokument at de er klar over konsekvensene av å miste en slik beskyttelse.

Før selskapet bestemmer seg for å godta en forespørsel om frafall av disse rettighetene, er selskapet pålagt å ta alle rimelige steg for å sikre at kunden som ber om å bli behandlet som en profesjonell trader oppfyller alle relevante krav som angitt ovenfor.

En kunde som ønsker å bli omklassifisert, må kontakte kundestøtte på support@ainvesting.eu. Selskapet svarer etter å ha gjennomgått forespørselen.

Profesjonelle kunder er ansvarlige for å informere selskapet om eventuelle endringer som kan påvirke den nåværende kategoriseringen. Hvis selskapet blir oppmerksom på at kunden ikke lenger oppfyller betingelsene som i utgangspunktet gjorde ham/henne kvalifisert for å bli behandlet som profesjonell, iverksettes passende tiltak.