Tradinginformasjon

Instrumenttyper og prising

Aksjer, aksjeposter, egenkapital CFD – Apple, Google, Nike, JP Morgan, IBM, etc.

Ainvesting egenkapital CFD lar deg handle CFD verden over på de mest aktivt handlede aksjene. Kontraktverdien for en Ainvesting egenkapital CFD er notert i cent, som betyr at hvis Apple CFD handles til USD 98,56, er verdien på en Apple CFD USD 98,56. Med en innledende margin på 5% kan du få opp til 20 ganger gjeldsgradseksponering til de mest handlede aksjene som er listet på verdens børser.

Valutahandel – EUR/USD, USD/JPY, etc.

Handle de mest populære internasjonale valutaparene hos Ainvesting. Vårt kraftige og innovative tradingsystem vil gi deg over 50 girede Forex-par. Få større handelspotensiale på investeringer ved å bruke giret CFD-posisjon med margin. Husk at fremmedfinansiering øker omfanget for både avkastning og tap, og du oppfordres til å være forsiktig når du bruker det.

Indeks CFD – S’P 500, Dow Jones, etc.

Handle den fremtidige verdien for indekser CFD fra populære aksjemarkeder verden over med Ainvesting. Kontraktverdien av en indeks CFD tilsvarer prisen notert i indeksens valuta. For eksempel, hvis UK 100 handles for 6750 er verdien for en UK 100 CFD £ 6 750. Vi tilbyr markedshandleren faste marginer mellom kjøps- og salgspriser og ingen provisjoner!

Varer CFD – gull, sølv, olje, naturgass etc.

Begynn å handle verdens nøkkelvarer med Ainvesting. Med vårt raske og innovative handelssystem vil du ha umiddelbar tilgang til vare CFD-markedet. Kontraktverdien av en vare CFD tilsvarer prisen notert i varens valuta. For eksempel, hvis gull CFD handles for $1 200,50 er verdien for en unse gull Gold CFD $1 200,50.

Prising

Vis sanntids priser direkte fra markedet hvor det underliggende instrumentet handles.

En liten fast kalibrert kjøp-salg premie påføres markedets middelpris for å lande på Ainvesting notert pris.