Tradinginformasjon

Åpne posisjoner

For å starte en posisjon fra inne i Ainvesting handelsplattforms visningsskjerm, klikk ønsket «KJØP» eller «SELG».

Avhengig av hvilket instrument du har valgt må du fylle ut følgende:

Forex-kjøp: Velg antall grunnenheter/-partier du ønsker å kjøpe eller selge.

Aksjer eller aksjeposter: Velg antall aksjer du ønsker å kjøpe eller selge.

Kontrakter for indekser: Velg det antall kontrakter du ønsker å kjøpe eller selge, hvor hver transaksjon representerer en sammensatt USD, EUR (eller annen valuta) verdi for det som omsettes.

Kontrakter for varer: Velg det antallet grunnenheter/-partier du ønsker å kjøpe eller selge.

(Valgfritt) Stoppgrense (Steng ved profittrate): Angi summen for Stoppgrense hvor du ønsker å selge/kjøpe det instrumentet som representerer den maksimale profittsummen som du ønsker å oppnå. Den leverte standardverdien er vanligvis 1 pip over/under din kjøps-/salgsrate.

(Valgfritt) Stopp tap (Steng ved tapsrate): Angi summen for Stopp tap hvor du ønsker å selge/kjøpe det instrumentet som representerer den maksimale tapssummen som du ønsker for din innledende transaksjon. Den leverte standardverdien er vanligvis 1 pip over/under din kjøps-/salgsrate. Legg merke til at etter en gunstig ratebevegelse kan manuell justering av denne stopp-/grenseraten («Endre posisjon») sørge for at fortjenesten blir låst inn.

(Valgfritt) Grenseordrer (Kjøp/Selg) når raten er: Angi din pris for Kjøp/Salg av instrumentet når eller hvis det innfrir din spesifiserte pris. Angi grenseraten ved å markere avkrysningsboksen for grenseordren (Kjøp/Selg når raten er), angi din ønskede ordrerate (fra nåværende rate) og klikk Kjøp/Selg.

Eksempel på åpning av en posisjon:
Du meldte deg på og deponerte $1 000 via kredittkort.

1:00pm – du trykker ‘Kjøp’ gull som handles for: (Selg $1 199,65/Kjøp $1 200,35) pr unse.

Dine kriterier:

Vedlikeholdsmarginen som er nødvendig for å opprettholde gullposisjonen er 0,3%: $36,01

2:15pm – din Ta profitt-ordre utføres og posisjonen lukkes.

Du har tjent $496,50 på transaksjonen.
Egenkapital: $1 496,50
P’L: 0 (ingen åpne posisjoner).
Tilgjengelig balanse: $1 496,50

Hvis gull går ned til $ 1150 kl. 2.15 pm:
P&L –$ 503,50: (10*$ 1150 – 10*$ 1200,35)
Egenkapital $ 496,50 ($ 1000 – $ 503,50).
P&L: 0 (ingen åpne posisjoner).
Tilgjengelig balanse: $ 496,50.