Tradinginformasjon

Lukke posisjoner

For å avslutte en posisjon fra inne i Ainvesting handelsplattforms visningsskjerm: Velg fanen Åpne posisjoner og deretter Lukk posisjon for å vise handlingsskjermen. Bekreft dine intensjoner ved å klikke en gang til på Lukk posisjon.