Tradinginformasjon

CFD: En rask introduksjon

Differansekontrakter (CFD) er et investeringsinstrument som er utviklet for å gi markedshandlere fordelene ved å besitte aksjer, indekser, valuta og varer uten å faktisk eie selve det underliggende instrumentet. Markedshandleren inngår en kontrakt emd en CFD til en spesifikk pris, forskjellen mellom den prisen og prisen den lukkes på blir betalt kontant.

Det er viktig å huske at ved å handle CFD er det mulig å tape hele eller deler av en investering.

Ettersom CFDs popularitet vokser tror Ainvesting at det blir den foretrukne metoden for handel på finansmarkedene. Med det i tankene tilbyr Ainvesting sine handlere CFD som er populære i finansmarkedet. Vi gir våre handlere fordelen ved å handle CFD på marginer ved bruk av gjeldsgrad. CFD-handling lar markedshandlere handle en portefølje av aksjer, indekser eller varer uten å måtte binde store mengder kapital. Ved å ha tilgang til Ainvesting handelsplattform blir kompleksiteten ved å handle CFD på valutamarkedet for det meste eliminert. De store kostnadene og forsinkelsene ved en fysisk levering av aksjene, registreringen og eventuelle administrasjonsgebyrer/depotkostnader som følger med det å ha en megler blir eliminert og du sparer tid og penger.

Legg merke til at alle stemmerettigheter som følger med det å eie en ordinær aksje ikke er tilgjengelige for innehaveren av CFD.

Eksempel:

Du bestemmer deg for å kjøpe aksjer i Google. I stedet for å kjøpe 1 000 aksjer i Google fra en børsmegler kjøper du 1 000 CFD i Google på Ainvesting handelsplattform. Hvis det blir et fall på $4 pr aksje i prisen for Google vil du få et tap på $4 000. Men hvis det blir en stigning på $4 pr aksje i prisen for Google vil du få en fortjeneste på $4 000, akkurat som om du hadde kjøpt de faktiske aksjene.

Retningslinjer for ordreutførelse