Tradinginformasjon

Kontoverifisering

Takk for at du åpner en konto hos Ainvesting. På grunn av våre regulatoriske forpliktelser, er kundens sikkerhet vår prioritet. Derfor krever vi bestemte identifikasjonspapirer. Disse dokumentene skal leveres til Ainvesting for å være i stand til å starte og handle.
Skulle du velge å skanne dokumentene anbefaler vi deg å bruke følgende innstilling: 200 dpi, i grått modus (ikke farge), filformatet bør være JPEG og oppløsningen må settes til 24 bits.
Dokumenter kan også bli fotografert med smarttelefon og lastet opp enten fra: netthandlerkontoens valgmeny > Kontoverifisering eller via mobilapp: Hjelp og støtte > Nytt emne > Last opp fil
Sørg videre for at du har fullført vurderingen av egnethet, trinn 2, av registreringsprosessen vår, med detaljer om erfaringen din, aktivitet og annen kunnskap.

Vennligst oppgi følgende:

Pass

Passet må tydelig vise navnet og fødselsdatoen din. Det må også ha en gyldig utløpsdato.
*Legg merke til at beskjærte eller uleselige dokumenter ikke er akseptable.

Statslig utstedt foto-ID-kort

Ved fraværet av et pass, kan du gi et ID-kort som må tydelig vise navnet og fødselsdatoen din. Det må også ha en gyldig utløpsdato. Send inn begge sider av dokumentet.
*Legg merke til at beskjærte eller uleselige dokumenter ikke er akseptable.

Adressebevis – innsending av dokument som beviser plassen du permanent bor på

Beviset på adressen må samsvare med privatadressen du leverte på nettsøknaden din under åpning-/registreringsprosessen til kontoen din. Dette kan være i form av en regning (strøm, telefon, vann), et bankkontoutdrag utstedt innen seks måneder fra kontoregistreringen din, eller andre dokumenter som de førnevnte. Legg merke til at dokumenter som beviser privatadressen din som har blitt mottatt under kontoregistrering og er over seks måneder gamle kan ikke aksepteres. Påse at navnet ditt vises på dokumentet som beviser bostedet ditt, sammen med adressen, dato for offentliggjøring og navnet på bedriften som utsteder det førnevnte dokumentet. Den forespurte informasjonen skal alltid være tydelig.