Tradinginformation

Riskkontroll och ordertyper

Köp och sälj för marknadspriser

Som en trader på marknaden, kan du använda Ainvesting för att köpa och sälja CFD-instrument för det aktuella marknadspriset (för mittpunkten av prisspridningen som anges för varje enskilt instrument). Ainvesting erbjuder många olika ordertyper, vilka är tillgängliga på våran trading plattform. Ainvesting tillgägliggör också Limit-order för att hjälpa dig att minska din risk. Dessa orderar heter ”Stäng vid vinst” och ”Stäng vid förlust” inne i plattformen.

Stop Loss-order (Maximal Loss)

En Stop Loss-order (”Stäng vid förlust”) är ett utmärkt sätt att förhindra dig från att stoppa en enorm förlust vilket kan ske om instrumentet (aktier, valuta, råvaror eller index) rör sig i en ogynnsam riktning. Stop Loss-ordern instruerar Ainvesting att stänga en position när eller om instrumentet når ett specifikt pris som du själv bestämt.

När aktien når detta pris, blir Stop Loss-ordern en marknadsorder. Marknadsorden instruerar omgående Ainvesting att stänga positionen till bästa möjliga pris. Men tänk på att på en volatil marknad kan du inte få det exakta priset som du förväntat dig, men det kommer att vara så nära som möjligt.

En Stop Loss-order (”Stäng vid förlust”) är ett utmärkt sätt att förhindra dig från att stoppa en enorm förlust vilket kan ske om instrumentet (aktier, valuta, råvaror eller index) rör sig i en ogynnsam riktning. Stop Loss-ordern instruerar Ainvesting att stänga en position när eller om instrumentet når ett specifikt pris som du själv bestämt.

Take Profit-order

En Stop Loss-order (”Stäng vid vinst”) kan också användas för att skydda dina vinster på en aktie som rör sig i en gynnsam riktning. Du kan upprepade gånger uppdatera kursen för att stänga en position på. Stop loss-orden du ställt in kommer att instruera Ainvesting att stänga positionen om kursen nås.

OBS: Under onormala marknadsförhållanden kan CFDs fluktuera snabbt för att återspegla oförutsedda händelser som inte kan kontrolleras av antingen företaget eller dig. Som ett resultat kan dina instruktioner för stoppa förlust inte verkställas på det bestämda priset (negativ glidning kan tillkomma) därför kan en ”stoppa förlust” inte garantera att begränsa förlusterna under onormala marknadsförhållanden.