Tradinginformation

Leverage och marginal

Leverage

Leverage är den mekanism genom vilken din CFD marginalinsättning styr en tillgång för flera gånger större värde, som erbjuder en förstorad tradingeffekt och snabbare avkastning. Till exempel: Du sätter in $1,000 och ditt egna kapital är $1,000 och erbjuden leverage är 1:50. Ditt leveraged belopp är 1,000 x 50 = $50,000. De obligatoriska säkerheterna (marginalinsättning ) visas på varje popup-skärm. Leverage är en teknik som används för att öka vinster; men leverage kan också öka förluster. Kom ihåg att ju högre hävstång desto större är risken att du förlorar ditt insatta kapital. Hävstång kan både vara en fördel och en nackdel.

Observera att marginalkraven normalt ökar proportionerligt till värdet på den underliggande trade-tillgången.

Vad är en Margin Call?

Din marginal övervakas i realtid, vilket ger dig fördelen att hela tiden veta var du står. Nivån för underhållsmarginalen är det minsta belopp eget kapital nödvändigt för att behålla en öppen position. Skulle ditt egna kapital sjunka under det lägsta beloppet, kommer Ainvesting automatiskt att utföra en Margin Call-trade och stänga eventuella öppna positioner tills dess att ditt egna kapital överstiger den obligatoriska nivån för underhållsmarginalen.

Exempel på en Margin Call:

Du registrerade dig och satte in $10,000 via kreditkort::

10.20am – Du köper 200 Google-aktier (CFDs) för $540.00.
Det totala beloppet du köpte är: 200*$540 = $108,000.
Den ursprungliga marginalen som behövs för 200 Google-aktier är 2 %: $2,160.
Underhållsmarginalen för att behålla 200 Google-aktier är 1 %: $1,080.
Om ditt kapital sjunker under $1,080 får du en Margin Call. Ainvesting kommer att likvidera dina öppna positioner.

1.00pm – Google-aktier sjunker till $510.

1:15 pm – Google-aktier sjunker till $495. Du får en Margin Call och Ainvesting likviderar din position.

Orsaken till att du får en Margin Call är för att ditt egna kapital är $1,000 och du behöver $1,080 för att behålla en öppen position på 200 Google-aktier. Därför har Ainvesting likviderat din position. Ditt aktuella saldo är:

Ursprunglig marginal

För att öppna en ny position, måste ditt tillgängliga kontokapital överstiga tradens ursprungliga krav på marginalnivå. Marginalnivåer varierar beroende på de olika finansiella instrumenten.

Du kan se din obligatoriska totala marginal under raden Mitt konto på vänster sida på sidan tradingplattform. Tänk på att din ursprungliga marginal kontinuerligt övervakas i realtid.

Underhållsmarginalnivå

För att behålla din nivå öppen, måste kapitalet på ditt konto överstiga den totala underhållsmarginalnivån. Kraven för underhållsmarginalnivån är specifik för varje finansiellt instrument. Ainvesting visar alltid underhållsmarginalnivån för varje individuellt instrument.

Du kan se din underhållsmarginalnivå under raden Mitt konto på vänster sida på huvudsidan. Tänk på att din underhållsmarginal kontinuerligt övervakas i realtid.

Säkerhetsåtgärder

För din finansiella säkerhet, om ytterligare marginal inte tillhandahålls, kommer Ainvesting automatiskt att stänga positioner för din räkning. Kom ihåg att ju högre hävstång desto större är risken att du förlorar ditt insatta kapital. Hävstång kan både vara en fördel och en nackdel.