Tradinginformation

CFDs: En snabbintroduktion

Contracts for Differences (CFDs) är ett investeringsinstrument som är utvecklat för att tillåta traders att ha fördelen att inneha aktier, index, valuta och råvarupositioner utan att faktiskt äga det underliggande instrumentet. Du som investerare eller trader ingår ett avtal med en CFD till ett visst pris, och skillnaden mellan detta pris och det pris som affären stängs på blir din potentiella vinst i riktiga pengar.

Det är viktigt att komma ihåg att investeringar i CFDs är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Nu när CFDs växer i popularitet så anser Ainvesting att det håller på att bli det bästa sättet att handla på finansiella marknader. Ainvesting ger dig CFD-handelsmöjligheter att handla på tusentals finansiella marknader utan att behöva ha stora summor i startkapital. Hos oss får du full exponering genom endast en liten initial insats och du kan dra nytta av både stigande och fallande marknader. Med CFD-trading så kan du handla med valutor, aktier, index eller råvaror utan att behöva investera stora belopp. På Ainvestings plattform är det enkelt att trada med CFDs, till exempel på valutamarknaden. Plattformen möjliggör också att dyra kostnader och tidstjuvar så som courtage och mäklaravgifter elimineras vilket sparar både tid och pengar.

Observera att alla rösträtter som kommer med att äga en aktie inte är tillgängliga för CFD-innehavare.

Exempel:

Du bestämmer att du vill köpa Google-aktier. Istället för att köpa 1000 aktier i Google från en traditionell aktiemäklare så köper du 1000 CFDs på Google genom Ainvestings tradingplattform till ett mycket lägre pris. Om det sker en kursnedgång på $4 per aktie i priset på Google, skulle din förlust bli $4,000. Men om det istället sker en kursökning på $4 per aktie av priset på Google, skulle du göra en vinst på $4000, precis som om du hade köpt de faktiska aktierna.

Orderutförandepolicy