Tradinginformation

Öppna positioner

För att initiera en position, från Ainvestings tradingplattform, klicka ”KÖP” eller ”SÄLJ”.

Beroende på vilket instrument du markerade, måste du avsluta följande:

Valutaköp: Välj antal basenheter/partier som du vill köpa eller sälja

Aktier: Välj antal aktier du vill köpa eller sälja.

Indexterminer: Välj det antal terminer som du vill köpa eller sälja. Varje affär handlas i flera olika valutor så som USD, EUR (eller andra valutor).

Råvaruterminer: Välj antal basenheter/partier som du vill köpa eller sälja.

(Tillval) Stop Limit (Stäng på vinstnivå): Ange Stop Limit-beloppet som du vill sälja/köpa instrumentet för, som representerar den högsta vinst som du önskar att göra. Det medföljande standardvärdet är vanligtvis 1 pip över/under ditt köp/säljpris.

(Tillval) Stop Loss (Stäng vid förlust): Ange Stop Loss-beloppet som du vill sälja/köpa instrumentet för, som representerar det högsta beloppet av förlust som du vill ådra dig på din första transaktion. Det medföljande standardvärdet är vanligtvis 1 pip under/över ditt köp/ försäljningspris. Observera att vid en positiv kursrörelse så kan du manuellt justera Stp/Limit-kursen efter att du öppnat en position (´Redigera Position´) vilket kan garantera att dina vinster låses.

(Tillval) Limit-order (Köp/Sälj) när kursen är: är ett sätt att skydda dina vinster om instrumentet (valutor, aktier, råvaror eller index) stiger eller sjunker. Med stop limit ordern instruerar du Ainvesting att sälja ett instrument när och om instrumentet når ett visst pris. Ange Limit kursen genom att markera kryssrutan limit order (köp/sälj när kursen är), ange önskad orderkurs (Från aktuell kurs) där du vill att positionen ska stängas vid och klicka på köp/sälj.

Exempel på öppna en position:
Du registrerade dig och satte in $1,000 via kreditkort:

1:00pm – du trycker på ‘Köp’ guld som handlas för: (Sälj $1,199.65/Köp $1,200.35) per uns.

Dina kriterier:

Den nödvändiga underhållsmarginalen för att behålla guldpositionen är 0.3 %: $36.01

2:15pm – din Take Profit-order utför och positionen är stängd. Du gjorde $496.50 på transaktionen.
Eget kapital: $1,496.50
P&L: 0 (inga öppna positioner
Tillgängligt saldo: 1 496,50 $

Om priset för guld klockan 14.15 sjunker till 1 150 $:
P&L –503,50 $: (10*1 150 $ – 10*1 200,35 $)
Kapital 496,50 $(1 000 $- 503,50 $).
P&L: 0 (inga öppna positioner).
Tillgängligt saldo: 496,50 $.