Tradinginformation

Professionell klientstatus

Hur ESMA:s nya riktlinjer kan komma att påverka din trading

Den 1:a augusti 2018 genomförde European Securities and Markets Authority (ESMA) ett antal förändringar gällande tradingplattformar som erbjuder hävstångsprodukter till icke-professionella traders.

Genom att ansöka om ett professionellt konto hos Ainvesting får du tillgång till bättre tradingvillkor.

Bli en Professionell klient

Du kan be om en omklassificiering som professionell klient för att undvika att påverkas av de nya begränsningarna för icke-professionella klienter som införts av ESMA.

För att kvalificera dig som professionell måste du ha tillräcklig expertis, erfarenhet och kunskap för att kunna ta egna investeringsbeslut.

Du måste också uppfylla minst två av tre kriterium och förse oss med relevant bevisning:

Tradingerfarenhet

Du måste ha genomfört transaktioner i signifikant storlek med CFD:er med en genomsnittlig frekvens av minst 10 investeringar per kvartal under föregående år (hos oss och/eller hos andra CFD-leverantörer).

Signifikant storlek innebär ett minimalt, sant, värde av exempelvis 50 000 $ på valutapar, index och handelsvaror eller 10 000 $ på CFD:er för enstaka aktier.

Den genomsnittliga frekvensen kan vara hos en leverantör eller hos en kombination av två eller fler leverantörer. Vi kommer be dig om historiska utdrag gällande din tradingaktivitet hos andra CFD-leverantörer.

Portföljstorlek

Storleken på din investeringsportfölj (hos oss och/eller hos andra leverantörer) anses inkludera alla kontantinsättnignar och finansiella instrument och ska överskrida 500 000 EUR.

Godkända exempel på investeringsportfölj kan inkludera: besparingar, aktieportfölj, lån, ETF:er, tradingkonton och gemensamt kapital.

Ogiltiga exempel omfattar bland annat: pension, icke-försäljningsbara tillgångar, fastigheter, lyxbilar, smycken och det sanna värdet hos hävstångsprodukter.

Om portföljen ligger hos en annan investeringsfirma kommer vi be dig om ett utdrag från denna firma.

Professionell erfarenhet

Du arbetar, eller har arbetat, inom finanssektorn under minst ett år på en position som kräver kunskap om de transaktioner eller tjänster som detta omfattar.

Vi kommer be dig berätta om din roll och hur den försett dig med tillräckliga kunskaper och erfarenhet. Vi kan kräva att du lämnar in bevis på detta om vi finner det nödvändigt.

Funktioner och fördelar för professionella klienter

Skydd som inte omfattar professionella Klienter

Oförändrat skydd för Professionella klienter

Hur man blir professionell Klient

Klienterna som definierats ovan kan välja att avsäga sig fördelarna i våra förhållningsregler efter följande process:

  1. De måste tillhandahålla företaget ett skriftligt önskemål om att behandlas som professionell investerare antingen i största allmänhet eller när det gäller en viss investeringstjänst eller transaktion, eller en viss typ av transaktion eller produkt.
  2. Företaget måste ge dessa personer en tydlig skriftlig varning gällande skyddet och rättigheterna till investerarkompensation som dessa går miste om.
  3. De måste, i ett skriftligt och separat dokument, uppge att de är medvetna om konsekvenserna som uppstår vid förlusten av ovanstående skydd.

Innan Företaget bestämmer sig för att godkänna en begäran, måste Företaget vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att klienten som önskar behandlas som professionell trader verkligen uppfyller de krav som angetts ovan.

En Klient som önskar bli omklassificerad måste kontakta vår Kundsupport på support@ainvesting.eu. Företaget kommer sedan att ge ett svar efter att begäran granskats.

Professionella klienter ansvarar själva för att informera Företaget om förändringar som kan komma att påverka deras nuvarande klassificering. Skulle Företaget upptäcka att klienten inte längre uppfyller de ursprungliga krav som gjorde att denne kvalificerade sig som professionell klient kommer Företaget att vidta lämpliga åtgärder.