Handelsoplysninger

Værktøjer til risikostyring

Styr din handel med vores værktøjer til risikostyring.

  • Limiterede og stop loss-ordre
  • Styr din kontogearing

Styr din ønskede kontogearing

Med Ainvesting kan du handle med høj, lave eller slet ingen gearing. Du kan styre din kapital ved at indskyde eller hæve penge, og du kan styre din samlede positionsværdi ved at åbne eller lukke positioner. Du kan se din kapital og andre vigtige oplysninger på bjælken Min konto til venstre på startsiden.

Eksempel:
Du indskyder 200.000 dollars (din kapital er 200.000 dollars), så køber du olie til en værdi af 200.000 dollars. Du handler nu med gearing på.
Du indskyder 20.000 dollars (din kapital er 20.000 dollar), nu køber du olie til en værdi af 200.000 follars. Nu handler du med gearing på 10.

Vær opmærksom på, at en nats præmie betaler for en position, som holdes fra dag til dag.

Stop loss, realiser en gevinst og limiteret ordre

  • Stop loss-ordre – kan føjes til en handel før den åbnes eller ved at redigere en åben position. Handlere kan angive et lukkepunkt for en tabende handel.
  • Realiser en gevinst-ordre – er det modsatte af en stop loss-ordre. Handlere kan angive et lukkepunkt for en vindende handel.
  • Limiteret ordre – handlere kan åbne en position med en ordre til at købe eller sælge til en foruddefineret kurs. Handlerens mål er at købe eller sælge til en bedre kurs end markedskursen.

Et hurtigt eksempel:
Amazon handles til 305,95 dollars - 306,95 dollars (sælg/køb)
Du køber 15 aktier i Amazon.
Du vill begrænse dit tab til 150 dollars.
Du placerer en stop loss-ordrekurs på 296,95 dollars.
Amazon falder til 296,95 dollars og derefter till 292 dollars.
Din position lukkes ved 296,95 dollars.
Dit tab er: 15 x (306,95 – 296,95) = 150 dollars.

Handel med CFD'er indebærer en betydelig risiko for tab. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 65.5% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'ervirker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.