Handelsoplysninger

Gearing og margin

Gearing

Gearing er en mekanisme, hvormed dit CDF-marginindskud kontrollerer et aktiv med flere gange større værdi, hvilket giver forøget handelspåvirkning og forøget afkast. For eksempel: Du indskyder 1.000 dollars så din kapital er 1.000 og den tilbudte gearing er 1:50. Din gearing er 1.000 x 50 = 50.000 dollars. De påkrævede beløb (marginindskud) vises på hvert pop op-handelsvindue. Gearing er en teknik, der anvendes til at flerdoble afkast, men gearing kan også flerdoble tab. Husk, jo større marginspekulation, jo større risiko for at tabe din indbetalte kapital. Marginspekulation kan arbejde både for og mod dig.

Bemærk at marginkrav normalt øges forholdsmæssigt til værdien af det underliggende handelsaktiv.

Hvad er krav om inddækning af margin?

Din margin overvåges i realtid, hvilket gør det muligt at vide, hvor du står til enhver tid. Marginkravsniveauet er det mindste beløb, der er påkrævet for at beholde en åben position. Hvis din kapital falder under minimumsbeløbet, udsteder Ainvesting automatisk et krav om inddækning af margin og lukker alle åbne positioner, indtil din kontokapital overstiger det påkrævede marginkrav.

Eksempel på et krav om inddækning af margin:

Du tilmeldte dig og indbetalte 10.000 dollars med kreditkort:

 • Kapital: 10.000 dollars (indskud - hævninger + P&L af åbne positioner).
 • Tilgængelig saldo: 10.000 dollars (saldo + P&L af åbne positioner - startmarginer).
 • P&L = 0 dollars (samlet gevinst og tab på alle åbne positioner, herunder daglige præmier).

10.20 - Du køber 200 Google-aktier (CFD'er) til 540,00 dollars.
Det samlede beløb du købte er: 200*540 dollars = 108.000 dollars.
Den påkrævede startmargin til 200 Google-aktier er 2 %: 2.160 dollars.
Det påkrævede marginkrav for at beholde 200 Google-aktier er 1 %: 1.080 dollars.
Hvis din kapital falder under 1.080 dollars, får du et krav om inddækning af margin. Ainvesting lukker dine åbne positioner.

 • Kapital: 10.000 dollars (10.000 dollars + 0 dollars).
 • Tilgængelig saldo efter du købte Google-aktierne er: 7.840 dollars (10.000 dollars - 2 %*108.000 dollars).
 • P&L = 0 dollars.

13.00 - Google-aktier falder til 510 dollars.

 • 'Kapital' er 4.000 dollars (-6.000 dollars + 10.000 dollars).
 • Tilgængelig saldo: 1,840 dollars (10.000 dollars - 2 %*108.000 dollars + 200*(510 dollars - 540 dollars)).
 • P&L = -6.000 dollars (200*540 dollars - 200*510 dollars).

13:15 - Google-aktier falder til 495 dollars. Du får krav om inddækning af margin og Ainvesting lukker din position.

 • Kapital: 1.000 dollars (-9.000 dollars + 10.000 dollars).
 • Tilgængelig saldo: 0 dollars (10.000 dollars - 2 %*118.000 dollars + 200*(495 dollars - 540 dollars)).
 • P&L = -9.000 dollars (200*495 dollars - 200*540 dollars).

Grunden til at du fik krav om inddækning af margin, er fordi din kapital er 1.000 dollars og du behøver 1.080 dollars for at beholde din åbne position på 200 Google-aktier. Ainvesting har derfor lukket din position. Din aktuelle saldo er:

 • Kapital: 1.000 dollars.
 • Tilgængelig saldo: 1.000 dollars (indskud - hævninger + P&L af lukkede positioner).
 • P&L = 0 dollars (ingen åbne positioner).

Startmargin

For at åbne en ny position, skal din tilgængelige kontokapital overstige handlens startmarginkrav. Marginniveauer variere blandt de forskellige finansielle instrumenter.

Du kan se dit påkrævede marginbeløb på bjælken Min konto på venstre side af handelsplatformen. Vær opmærksom på at din startmargin overvåges konstant i realtid.

Marginkrav

For at holde din nye position åben, skal kapitalen på din konto overstige det samlede marginkrav. Det påkrævede marginkrav er specifik for hvert finansielle instrument. Ainvesting viser altid marginkravet for hver instrument.

Du kan se dit marginkrav på bjælken Min konto på venstre side af startsiden. Husk at din startmargin overvåges konstant i realtid.

Sikkerhedsforanstaltninger

Ainvesting vil, af hensyn til din økonomiske sikkerhed, automatisk lukke positioner på dine vegne, hvis du ikke indbetaler yderligere margin. Husk, jo større marginspekulation, jo større risiko for at tabe din indbetalte kapital. Marginspekulation kan arbejde både for og mod dig.

Handel med CFD'er indebærer en betydelig risiko for tab. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 65.5% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'ervirker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.