Handelsoplysninger

Gebyrer

Kun spreads

Et spread er forskellen mellem købs- og salgskursen på et finansielt instrument.
For at se spread-værdien for hvert produkt, henvises du til vores CFD-liste.

Indskudsgebyrer

Kunden bliver ikke opkrævet et indskudsgebyr.

Hævningsgebyrer

Kunden bliver ikke opkrævet et hævningsgebyr.

Præmiegebyrer

For at holde en position åben efter et specifikt klokkeslæt (ca. 22:00GMT (21:00DST)), som vist på Ainvesting handelsplatformens skærmside “Oplysninger”, skal du betale en Ainvesting-finanseringspræmie, som fratrækkes din konto. Denne præmie vil dække værdien/omkostningen af de forbundne midler.

Afregning sker to bankdage (H+2) efter handelsdagen (åbning/lukning af en position). Afregningsdagen kaldes også valørdagen.

For at se købs- og salgspræmiegebyrerne for hvert produkt, henvises du til vores CFD-liste.

Eksempel på at åbne en position og holde den natten over: Du har tilmeldt dig og indskudt 1.000 dollars med kreditkort:

Mandag kl. 13.00 – trykker du ‘Køb’ EUR/USD, som handles til: (Sælg 1,05034/Køb 1,05064).

Dine kriterier:

Du beslutter at lukke det næste dag (tirsdag) til 1,05104

Dine kriterier:

* I det tilfælde at du beslutter at holde handlen åben natten over igen, gælder gebyret hver nat.

Eksempel på at åbne en position og holde den natten over: Du har tilmeldt dig og indskudt 1.000 dollars med kreditkort:

Mandag kl. 13.00 – trykker du på ‘Sælg” guld, som handles til: (Sælg 1.199,65 dollars/køb 1.200,35 dollars) pr. ounce.

Dine kriterier:

Du holder handlen natten over (22.00 GMT- 21.00 GMT DST), præmiegebyr pålagt (-2,5 dollars)

Du beslutter at lukke den næste dag (tirsdag) til 1.200,65 dollars

Dine kriterier:

* I det tilfælde at du beslutter at holde handlen åben natten over igen, gælder gebyret hver nat.

Inaktivitetsgebyr

Ainvesting-konti, der ikke har været aktive, pålægges et inaktivitetsgebyr på 15 USD pr. måned. En konto betegnes som inaktiv, hvis der ikke har været nogen handelsaktivitet i en periode på 1 måneder.

Dormant Account Maintenance Fee

A Dormant Account Maintenance Fee of $150 USD per month is applied to Ainvesting accounts that are inactive for one year or more. An account is considered dormant if there has been no trading activity for a period of one year.