Handelsoplysninger

Professionel klientstatus

Hvordan de nye retningslinier fra ESMA kan forme din handel

Den 1. august 2018 har Den Europæiske Værdipapir- og Markedsmyndighed (ESMA) foretaget en række ændringer i den måde, hvorpå handelsplatforme tilbyder gearede produkter til detailhandlere.

Ved at ansøge om den professionelle klientkonto hos Ainvesting vil du kunne nyde bedre handelsbetingelser.

Bliv en professional klient

Du kan anmode om en omklassificering til professionel klient for at undgå påvirkningen af den nye europæiske værdipapir- og markedsmyndigheds (ESMA) begrænsninger for detailkunder.

For at kvalificere dig til den professionelle kategorisering, skal du have den nødvendige ekspertise, erfaring og viden for at være i stand til at tage dine egne investeringsbeslutninger.

Du bliver også nødt til at overholde mindst to af de følgende tre lovmæssige kriterier og give os det relevante bevis:

Handelserfaring

Du skal have foretaget transaktioner i betydelig størrelse med CFD’er med en gennemsnitlig frekvens på mindst 10 handler pr. kvartal i det foregående år (hos os og/eller andre CFD-udbydere).

En betydelig størrelse betragtes som en minimumsværdi på for eksempel 50.000 $ på valutapar, indekser og råvarer eller 10.000 $ på CFD’er på enkeltaktier.

Den gennemsnitlige frekvens af handler kan være hos en enkelt udbyder eller en kombination af to eller flere. Vi vil anmode om historiske erklæringer for handelsaktivitet hos andre CFD-udbydere.

Porteføljestørrelse

Størrelsen på din investeringsportefølje (hos os og/eller andre udbydere) defineres som inklusive kontante indbetalinger og finansielle instrumenter der overstiger 500.000 EURO.

Acceptable eksempler på en investeringsportefølje kan omfatte: Kontante opsparinger, aktieportefølje, gældsinstrumenter, ETF’er, handelsregnskaber og gensidige fonde.

Uacceptable eksempler omfatter: Virksomhedspension, ikke-omsættelige aktiver, ejendom, luksusbiler, smykker og nominelle værdier af gearede instrumenter.

Hvis der holdes en portefølje hos et andet investeringsselskab, vil vi bede dig om udsagn fra den anden part.

Professionel erfaring

Du arbejder i øjeblikket, eller har arbejdet, i den finansielle sektor i mindst et år i en professionel stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenester.

Vi vil anmode om detaljer om din rolle, og hvordan den har givet dig tilstrækkelig viden og erfaring. Vi kan muligvis kræve, at du fremlægger bevis for dette, hvis det er nødvendigt.

Professionelle klientfunktioner og fordele

Undladt beskyttelse for professionel klient

U-ændret beskyttelse for professionel klient

Sådan bliver du professionel klient

De ovenfor definerede klienter kan kun give afkald på fordelene ved de detaljerede adfærdsregler, når følgende procedure følges:

  1. De skal skriftligt til firmaet oplyse, at de ønsker at blive behandlet som professionel erhvervsdrivende, enten generelt eller med hensyn til en bestemt investeringstjeneste eller transaktion, eller type af transaktion eller produkt,
  2. Virksomheden skal give dem en klar skriftlig advarsel om de beskyttelses- og kompensationsrettigheder, de som investor måtte miste,
  3. De skal skriftligt i et separat dokument fra kontrakten oplyse, at de er opmærksomme på konsekvenserne af at miste en sådan beskyttelse.

Før beslutningen om at acceptere enhver anmodning om afkald kan tages, skal virksomheden foretage alle rimelige skridt for at sikre, at klienten, der anmoder om at blive behandlet som en professionel erhvervsdrivende, opfylder de relevante krav, der er nævnt ovenfor.

En klient, der ønsker at blive gen-klassificeret, skal kontakte vores kundesupport på support@ainvesting.eu, og virksomheden vil svare i overensstemmelse hermed efter gennemgang af anmodningen.

Professionelle klienter er ansvarlige for at holde virksomheden informeret om enhver ændring, der kan påvirke deres aktuelle kategorisering. Hvis virksomheden imidlertid bliver opmærksom på, at klienten ikke længere opfylder de oprindelige betingelser, der gjorde denne berettiget til professionel behandling, vil virksomheden tage passende forholdsregler.