Tietoa kaupankäynnistä

Ammattimaisen asiakkaan tila

Kuinka ESMA:n uudet ohjeet saattavat muokata kaupankäyntiäsi

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on 1. elokuuta 2018 tehnyt useita muutoksia siihen tapaan, jolla kaupankäyntialustat tarjoavat vivutettuja tuotteita vähittäiskauppaa tekeville.

Hakemalla ammattimaista asiakastiliä Ainvestingissä voisit nauttia paremmista kaupankäyntiehdoista.

Ryhdy ammattimaiseksi asiakkaaksi

Voit pyytää uutta luokittelua ammattimaiseksi asiakkaaksi, jotta vältettäisiin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) uusien rajoitusten vaikutuksilta yksityisasiakkaille.

Ammattilaiseksi luokittelun kelpoisuus vaatii, että sinulla on oltava tarvittavaa asiantuntemusta, kokemusta ja tietoja, joiden avulla kykenet tekemään omia sijoituspäätöksiäsi.

Sinun on myös noudatettava vähintään kahta seuraavista kolmesta sääntelykriteeristä ja toimitettava meille asiaankuuluva todiste:

Kaupankäyntikokemus

Sinun tulee olla suorittanut merkittävän laajuisia tapahtumia CFD-kaupoissa, joiden keskimääräinen taajuus on vähintään 10 kauppaa neljännesvuotta kohden edellisen vuoden aikana (kanssamme ja/tai muiden CFD-tarjoajien kanssa).

Merkittäväksi laajuudeksi katsotaan vähimmäisarvo, joka on esimerkiksi 50 000 $ valuuttapareilla, indekseillä ja hyödykkeillä, tai 10 000 $ yksittäisen osakkeen hinnanerosopimuksilla.

Kauppojen keskimääräinen taajuus tapahtua yhden tarjoajan kanssa, tai se voi olla kahden tai useamman yhdistelmä. Pyydämme sinulta historiatietoja kaupankäynnistä muiden hinnanerosopimusten tarjoajien kanssa.

Sijoitussalkun koko

Sijoitussalkkusi koon (meidän ja/tai muiden tarjoajien pitämä) määritellään sisältävän käteistalletukset ja rahoitusinstrumentit, ja se ylittää 500 000 euroa.

Hyväksyttäviä esimerkkejä sijoitussalkusta voivat olla: käteissäästöt, osakekanta, velkainstrumentit, indeksiosuusrahastot, kaupankäyntitilit ja sijoitusrahastot.

Hyväksyttämättömiin esimerkkeihin sisältyvät: yrityksen eläke, ei-kaupankäynnin kohteena olevat varat, omaisuus, luksusautot, korut ja vipuvaikutteisten instrumenttien nimellisarvot.

Jos sijoitussalkkua pidetään toisen sijoituspalveluyrityksen kanssa, pyydämme sinulta lausuntoja toiselta osapuolelta.

Ammatillinen kokemus

Työskentelet tällä hetkellä tai olet työskennellyt rahoitusalalla vähintään vuoden ajan sellaisessa ammatillisessa tehtävässä, joka vaatii tietoa suunnitelluista liiketoimista tai palveluista.

Kysymme sinulta lisätietoja tehtävästäsi ja siitä, miten se on tarjonnut sinulle riittävästi tietoa ja kokemusta. Saatamme vaatia sinua toimittamaan tarvittaessa todisteet tästä.

Ammattimaisen asiakkaan ominaisuudet ja edut

Ammattimaiset asiakkaan suojista luopuminen

Ammattimaisen asiakkaan muuttumattomat suojaukset

Kuinka ryhtyä ammattimaiseksi asiakkaaksi

Edellä määritellyt asiakkaat voivat luopua yksityiskohtaisten käytännesääntöjen edusta ainoastaan noudatettaessa seuraavaa menettelyä:

  1. Heidän on ilmoitettava kirjallisesti yhtiölle, että he haluavat, että heitä kohdellaan ammattimaisena kauppiaana joko yleisesti tai tietyn sijoituspalvelun tai -tapahtuman tai liiketoimen tai tuotteen tyypin osalta,
  2. Yhtiön on annettava heille selkeä kirjallinen varoitus mahdollisista suojausten ja sijoittajien korvausoikeuksien menetyksistä,
  3. Heidän on ilmoitettava kirjallisesti sopimuksesta erillisellä asiakirjalla, että he ovat tietoisia tällaisen suojan menettämisen seurauksista.

Ennen kuin yritys päättää hyväksyä minkä tahansa luopumista koskevan pyynnön, yhtiön on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että ammattimaisena kauppiaana kohtelua pyytävä asiakas täyttää edellä mainitut asiaankuuluvat vaatimukset.

Uudelleen luokittelua haluavan asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen support@ainvesting.eu, jolloin yritys vastaa pyyntöön tutustuttuaan vastaavasti.

Ammattimaisten asiakkaiden vastuulla on pitää yhtiö ajan tasalla kaikista sellaisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa heidän nykyiseen luokitteluunsa. Jos yhtiö kuitenkin saa tietoonsa, että asiakas ei enää täytä niitä alkuperäisiä ehtoja, joiden perusteella hän oli kelvollinen käsiteltäväksi ammattilaisena, yhtiö ryhtyy asianmukaisiin toimiin.